PERKUTANO ODSTRANJIVANJE BUBREŽNOG KAMENCA / PCNL

26.02.2018. 19:09

Tokom perkutane nefrolitotomije (PCNL) urolog načini mali rez (oko 1-1,5 cm) na slabinskom predelu sa strani gde se nalazi bubrežni kamenac. Kroz načinjeni rez uvodi se cevčica u sabirni sistem bubrega, gde se kamen nalazi. Kroz tu cev se odstranjuje bubrezni kamen. U slučaju većeg kamena prvo se ultrazvukom razbije, potom se fragmenti kamička vade hvataljkom kroz cevčicu.

Operacija se izvodi u opštoj (ev. regionalnoj ili spinalnoj) anestesteziji. Za vreme oporavka bubrega u toku 2-3 dana, ostavlja se jedna tanja cevčica u bubregu radi dreniranja mokraće. Bolničko lečenje traje oko 5 dana (najmanje 2-3 dana).

Nakon 2-4 nedelje većina pacijenata postaje radno sposobna.

Procedura je pogodna u slučaju

- kad je kamen veci od 1-1,5 cm u promeru

- kod hronične infekcije bubrega prouzrokovano velikim kamenom(koralna litijaza)

- kad položaj kamena onemogućuje nesmetano izlučivanje mokraće iz bubrega

PCNL je savremena urološka intervencija, koja ima značajnu prednost iz aspekta bubrežnog
bolesnika, pa i lekara koji ga leči.

Autor teksta: Dr Aleksandar Pejin, specijalista urolog