MELANOM I GENETIKA

18.03.2018. 19:03

Svakodnevno izlaganje Suncu je prioritet za decu u razvoju, za odrasle i za stariju populaciju.Sunce je izvor života, utiče na neuroendokrinološke procese i sintezu nekih supstancija u organizmu.Važno je znati kako iskoristit blagotvorni uticaj prirodnog UV. Za sunčanje i boravak na otvorenom najbolje odabrati period pre 10 h i nakon 16 h, uz primenu zaštitnih krema.

Stav eksperta vezano za korišćenje solarijuma je vrlo odredjen i nije preporuka za alternativu prirodnom izvoru UV zračenja.

UV zračenje ima ulogu u razvoja malignih tumora kože, karcinoma i melanoma, mere opreza nisu samo upozorenja lekara nego naša obaveza prema sebi i našim potomcima.

Nova istraživanja navode podatke o postojanju povezanosti gena, koji odredjuje pigmentaciju kod osoba sa bledim tenom svetlim, plavim očima, plavom ili crvenkastom kosom, sa većim rizikom od nastanka melanoma, bez obzira na fotoekspoziciju. Te osobe su po Fitzpatrikovoj klasifikaciji fototip 1-ne mogu pocrneti, imaju pege i uvek pocrvene na Suncu.

Familijarni melanom se javlja unutar porodice gde su krvni srodnici nosioci dva gena CDKN2A i CDK4.Mutacijama nastalim na ovim genima raste rizik od nastanka melanoma. Unutar ovih porodica koje imaju sklonosti ka razvoju melanoma, displastični nevusi(mladeži) i izlaganje Suncu se kategorišu kao nezavisni faktori rizika za oboljevanje od ovog malignog tumora.

U patogenezi melanoma nasledni faktori ili mutaciie određenih gena dovode do transformacije samo nekih od mutiranih ćelija u melanomske ćelije koji imaju nekontrolisanu proliferaciju. Proces aktivacije se dešava složenim interakcijama, i na upoznavanju ovih mehanizama se bazira budućnost identifikacije i prevencije nastanka melanoma kao i pronalaska bioloških lekova za terapiju. Molekularni markeri za melanoma su signifikantni u detekciji tumora kože, praćenja terapijskog odgovora i dinamiku oboljenja. Diganostički biomarkeri za melanom su Pmel, Melan A i Tirozinaza.U najsavremenijoj patologiji radi se identifikacija microRNK-10b koji je prognostički biomarker za melanom.

Kod algoritma postavljanja dijagnoze i prepoznavanja osoba sa potencijalom za razvoj karcinoma ili melanoma kože, primenjuje se specifična anamneza koja se dopunjuje sa dermatološkim statusom i dermatoskopskom analizom.

Melanom se može javiti i na delovima tela koji nisu izlagani Suncu ukoliko je osoba nosioc gena. Nasleđivanje specifične varijante melanocortin 1 receptor MC1R gena koji determiniše crvenu boju kose, pege i bledu kožu udvostručuje mogućnost razvoja melanoma nezavisno od fotoekspozicije.

Preporuka je prevencija izbegavanjem sunčanja u delu dana kad je UV index naveći, pre nego oslanjanje isključivo na visoke faktore zaštite u formi raznih preparata za sunčanje. Otkriće alternativnog mehanizma melanomageneze ne isključuje značaj UV zračenja, već konstatuje da prisustvo crvenog pigmenta pogoršava negativne efekte Sunčevih zraka kod crvenokosih odnosno plavokosih ljudi.

Autor: Dr Laura Lasinger, specijalista dermatovenerolog