HPV Infekcije

18.03.2018. 18:42

Vrlo aktuelna problematika 21. veka je upravo prenos i širenje, rana dijagnostika i lečenje seksualno prenosivih bolesti. HPV pruzrokuju infekcije koji spadaju u najfrekventnijie transmisije u seksualno aktivnoj populaciji. Humani papiloma virus izaziva varijabilne promene na koži i sluzokoži čoveka poznatim kao bradavice i kondilomi .Polne bradavice nastaju kao sitne promene, boje kože koje polako rastu i formiraju šiljate izdanke ilioblike koji podsećaju na reljef karfiola. Nekada postanu tamno smeđe. Na sluznici su ružičasto-beličaste mekane strukture koje se relativno brzo umnožavaju.Visoko rizični tipovi HVP su odgovorni za nastanak intreapitalijalnih neoplazija i karcinoma ženskih genitalija, karcinoma anogenitalne regije kod muškaraca kao i prekanceroznih lezija i malignih tumora orofarinksa.Lekari u primarnom kontaktu zajedno sa specijalistima odrijeđenih oblasti imaju veliki zadatak u pružanju dobre edukacije mladima u školama i njihovim roditeljima. Prevencija nastanka ove infekcije je ključni korak u algoritmu borbe protiv polnih zaraza.Vrlo jednostavna upotreba prezervativa je dobra zaštita od HPV i drugih uzročnika koji se šire seksualnim putem.

Revolucionarno otkriće jeste vakcina protiv HPV koje je četvorovalentno i pruža zaštitu od visokorizičnih tipova HPV 6,11,16 i 18. Vakcinacija se vrši pi preporuci osobe oba pola prije što su počeli polni život.

Vakcinacija u sklopu programa prevencije je vrlo zahtevno što u orgnizacionom što u materijalnom smislu. Ipak, bitna je činjenica da postoji mogućnost za buduće generacije da se na ovaj način osiguraju i da se samim tim učini mali korak ka eradikaciji HPV u populaciji.

Rana dijagnostika infekcije ima veliki značaj. Poslije kraćeg ili dužeg perioda inkubacije humani papiloma virus izaziva promenu koju pacijent ili doktor pri pregledu otkriva i precizira dijagnoze i postavlja se plan terapije. Kod prisutnih patognomoničnih promena dopunski se radi testiranje na virusne partikule i tipizacija.

Potrebno je izvršiti pregled oba partnera, a ukoliko je manifestna infekcija lečenje se odmah započinje. HPV infekcije mogu perzistirati i asimptomatski.

Dijagnostika i terapija HPV infekcija nastalim u predelu anogenitalne regiije zahteva interdisciplinarni pristup ginekologa, urologa, dermatovenerologa ili hirurga proktologa. Terapija je moguća lokalno sa podofilotoksinom, imiquimodom što podrazumeva produženo lečenje sa mogućom iritacijom u predelu aplikacije.Vrlo efikasna metoda je radiotalasna hirurgija koja se kao usavršeni vid elektrohirurgije primenjuje za odstarnjivanje spoljasnjih bradavica i kondiloma anogenitalne regije kod žena i muškaraca.

Ukoliko se radi o unutrašnjim kondilomima kod žena ili o cervikalnoj intraepitelijalnoj neoplaziji, CIN, ili karcinomu grlića materice, procedura se razlikuje i spada pod delatnost ginekologa. Opsežne tumorske tvorevine urogenitalne lokalizacije leči urolog ustanovljenim operativnim
tehnikama.

Autor: Dr Laura Lasinger, specijalista dermatovenerolog