HIPOSMIJA

18.03.2018. 18:54

Hiposmija i anosmija su smetnje koje se očituju delimičnim ili potpunim gubitkom mirisa. Mogu biti privremene i prolazne,ređe su trajne. Retke su bolesti čula mirisa u vidu deformacije oseta mirisa (parosmija),intenziviranja oseta (hiperosmija) ili pojave stalnog osećanja neugodnog mirisa (kakosmija).

Obzirom da je oset mirisa kompleksni čulni doživljaj, uzroci hiposmije mogu biti raznovrsni. Stručno se razlikuju periferne od centralnih hiposmija, u zavisnosti od toga koji deo mirisnog puta je oštećen.

Upale sluzokože nosa kao što su virusne prehlade i bakterijske infekcije često dovode do prolaznog gubitka mirisa. Povrede,strana tela i hronične upale nosa i sinusa takođe su praćeni smanjenjem oseta mirisa, pa i njegovim potpunim gubitkom. U današnje vreme se često susrećemo sa gubitkom mirisa kao posledicom prekomerne i nekontrolisane upotrebe raznih kapi za nos. Pravi uzrok poremećaja se često ne otkrije.

U lečenju anosmije je najvažnije otkriti njen uzrok. Problem se rešava lečenjem infekcija,operacijom polipa,uklanjanjem stranih tela, saniranjem povreda, postepenim odvikavanjem od zloupotrebe kapi za nos...

Kod teških, dugotrajnih anosmija nepoznatog uzroka lečenje je na žalost neizvesno,često bezuspešno.Može se pokušati sa raznim vitaminskim preparatima u tabletama uz blagotvorni uticaj fiziološkog rastvora ili rastvora morske soli u obliku kapi za nos.

Život savremenog čoveka je izuzetno dinamičan i zahteva maksimalnu angažovanost svih čula. Tako je i zdravo čulo mirisa važan preduslov aktivnog društvenog i poslovnog života.

Autor: Dr Nada Kljajić Milekić, specijalista otorinolaringolog