HEMOROIDALNA BOLEST

18.03.2018. 14:22

Tegobe vezane za hemoroidalnu bolest predstavljaju jedan od najčešćih medicinskih i hirurških problema zbog kojih se bolesnici javljaju lekaru!
Smatra se da više od 50% populacije starije od 50 g. ima simptomatsku hemoroidalnu bolest.

Hemoroidi su deo normalne anatomske strukture završnog dela debelog creva čoveka, imaju određenu funkciju, a predstavljau kolekciju submukoznog i fibrovaskularnog tkiva kao i arteriovenskih sinusoida.Tačna uloga ovog “vaskularnog jastučeta” nije kompletno razjašnjena, ali se zna da imaju značajnu ulogu u doživljavanju osećaja pritiska, ispunjenosti rektuma, kao i prisustva sadržaja u čmaru. Takođe podražavaju potpuno zatvaranje čmara i kontinenciju, štiti mišiće zatvarače od povrede prilikom pražnjenja.

Dele se na unutrašnje - koji su funkcionalnije značajniji, i spoljašnje-koji su osetljiviji na bol i iritaciju.

Nije jasno zbog čega se počinju javljati tegobe od ove, inače normalne anatomske strukture.
Moguć uzrok je slabljenje potpornog vezivnog tkiva sa ispadanjem “vaskularnog jastučeta” kao i proširenje arteriovenskih komunikacija i hemoroidalnog venskog kompleksa.

Rizik od pojave tegoba raste kod osoba sa:

Povišenim venskim pritiskom i poremećajem venske drenaže (dugotrajno sedenje, stajanje, čučanje, napinjanje, trudnoća, ciroza jetre) poremećaj funkcije creva (proliv-zatvor), poremećaj funkcije vezivnog tkiva i međice smanjen unos vlakana i tečnost u ishranu gojaznost.

Naučnih dokaza za nepovoljan efekat ljute hrane nema ali je opšte poznato da pogoršava tegobe.

Tegobe su:

  • krvarenje (kod oko 60%)
  • svrab (55%)
  • perianalni discomfort (20%)
  • vlaženje (10%)
  • ili kombinacija navedenih simptoma.

Krvarenje, koje najčešće uplaši bolesnike i prisili ih da se jave lekaru, se tipično javlja u toku ili neposredno nakon pražnjenja na ! toalet papiru, WC šolji ili vešu.

Bol je veoma redak kod nekomplikovane hemoroidalne bolesti i kada je on prisutan treba isključiti druge potencijalne uzroke tegoba.

Nažalost, mnoge tegobe i znaci veoma ozbiljnih oboljenja se pogrešno pripisuju hemoroidalnoj bolesti, bolesnik se ne obraća lekaru i na taj način gubi značajno vreme u ranoj dijagnozi i lečenju. Zato je i obaveza lekara da isključi druga moguća oboljenja prema tegobama i porodičnoj anamnezi, da proceni i predloži složenija i neprijatnija ispitivanja bolesnika koji imaju povišen rizik za nastanak naročito zloćudnog oboljenja.

Od bolesnika je potrebno saznati detaljno težinu i trajanje tegoba, naročito krvarenja, prolapsa, bola, higijenskih navika u pražnjenju kao i u ishrani.

Veoma je značajno imati uvid u broj, konzistenciju izgled stolice kao i promene u ostalim navikama pražnjenja. 

Lekaru je potrebno ukazati na zloćudna oboljenja u porodici, pogotovo debelog creva, koja nose povećan rizik od nastanka ovih oboljenja kod potomaka.

Neprijatan pregled i položaj bolesnika je jedan od razloga koji ih odvraća od posete lekaru, ali on je potpuno bezbolan, i podrazumeva vizualni pregled, digitalni i instrumentalni pregled.

Lečenje simptomatske hemoroidalne bolesti podrazumeva primenu konzervativnih mera, ambulantnih procedura lečenja i različitih operativnih mera.

Konzervativnim merama se započinje lečenje i podrazumevaju promene u načinu ishrane sa unosom dovoljne kopličine tečnosti, unošenjem veće količine nesvarljivih vlakana(25-35 g), kako zatvor igra značajnu ulogu u pojavi i pogoršanju tegoba.

Izbegavanje dugotrajnog sedenja na WC šolji, čitanja novina, kao i preteranog naprezanja dokazano je da ove mere kod početnih stadijuma oboljenja mogu značajno da umanje tegobe, a u težim stadijumima oboljenja predstavljaju prateće mere lečenja.

Lokalna upotreba masti sa kortikosteroidima, anesteticima i vazokonstriktorima, kao i uzimanje bioflavonida u vidu tableta, mogu privremeno smanjiti neke od subjektivnih tegoba bolesnika ali nije dokazano njihovo povoljno dejstvo.

Ambulantne procedure se primenjuju u slučajevima neuspeha konzervativnih mera ili u težim stadijumima oboljenja. One su najpopularnije jer su efikasne, dobro se tolerišu, uzrokuju minimalan diskomfor i bol kod bolesnika, bolesnici mogu da obavljaju svoje svakodnevne radne i životne aktivnosti.Takođe su praćene sa značajno manjim brojem i lakšim komplikacijama nego opeativne metode lečenja.

Lečenje gumi-ligaturom u kombinaciji sa skleroterapijom se u studijam pokazalo kao najefikasnija ambulanta procedura.

Bolesnicima je važno skrenuti pažnju da ovim merama lečenja nije obuhvaćeno lečenje spoljnih, kožnih komponenti hemoroida, ako i da je obnavljanje tegoba moguće i zahteva ponovno lečenje. Ostale novije procedure ambulantnog lečenja hemoroidalne bolesti nemaju dovoljno objavljenih naučnih studija o efikasnosti, komplikacijama i obnavljanju bolesti.

Operativne mere lečenja podrazumevaju različite tehnike i primennjuju se kod bolesnika kojih je bilo neuspešno ambulantno lečenje, koje ne tolerišu ambulantne procedure, kod kojih je izražena spoljna komponenta, ili kod bolesnika koj imaju kombinaciju spoljašnjih i unutrašnjih hemoroida sa značajnim prolapsom.

Ove procedure su praćene značajnijim brojem komplikacija koje nose hirurške intevencije kao i sa dužom sprečenošću obavljanja svakodnevnih radnih aktivnosti. Nijedna operativna procedura nije potpuno pouzdana u izlečenju, moguće je obnavljanje bolesti i potebno je da je vrše hirurzi sa dovoljno iskustva.

Poliklinika “Medic” ima stručno i iskusno osoblje, koje niz dugih godina leči bolesnike sa ovom problematikom i koje je spremno da vam pruži odgovore na sva pitanja.

Autor: Bogar dr Mihalj, specijalista opšte hirurgije
Član-osnivač DKJ ( Društva koloproktologa Jugoslavije)
Član ISUCRS ( International Society of University Colon and Rectal Surgeons)
Član ESCP ( European Society of Coloproctology)