DEPRESIJA

18.03.2018. 18:50

Depresija predstavlja sniženo raspoloženje u pravcu bezrazložne tuge, ili tuge koja svojim trajanjem prevazilazi uzrok koji je izazvao.

Većina bolesnika opisuje doživljaj depresije kao intenzivan duševni bol i mučno osećanje koje razlikuju od doživljaja normalne tuge. Osećaju se neraspoloženo, tužno, i sa često prisutnim gubitkom samopoštovanja. Bolesnici se često žale na razdražljivost i napetost. Ponekad kod bolesnika dominira ravnodušnost , osećanje praznine i utučenost.

Napetost se javlja kod oko 90% bolesnika, i praćena je neprijatnim predosećanjem da će se desiti nešto strašno.

Depresivni doživljaj bolesnici često opisuju i kao različite vrste telesnih manifestacija i smetnji kao što su glavobolje, želudačni bol ili bolove u grudnom košu.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, depresija je četvrti najčešći uzrok “ godina životaizmenjenih zbog invalidnosti “, a procenjuje se da do 2020. godine će biti na drugom mestu.

Depresivni poremećaji smatraju se jednim od najvećih zdravstvenih problema od javnog značaja zbog više razloga:

1.) visoke prevalentnosti;
2.) težine posledica;
3.) značajno narušavaju kvalitet života;
4.) relativno često završavaju suicidom;
5.) neretko se javljaju udruženo sa drugim mentalnim poremećajima i telesnim bolestima i povećavaju ukupni morbitiet i mortalitet

Autor: Dr Borbala Kolesar, specijalista psihijatar