ČVOROVI U ŠTITASTOJ ŽLEZDI-ZNAČAJ PUNKCIJE

18.03.2018. 18:23

Zašto se radi punkcija-uzimanje uzorka ćelika iz čvora u štitastoj žlezi?

 • da bi se ustanovila priroda čvora-5 do 20% čvorova koji su operativno odstranjeni sadrže
 • maligne ćelije
 • zbog visoke osetljivosti metode može da se smanji upućivanje na operativno lečenje kod jedne
  polovine pacijenata

Kad se preporučuje punkcija?

 • opipljiv čvor u štitastoj žlezdi
 • EHO (ultrazvučnim) pregledom viđen sumnjiv čvor u žlezdi sa više čvorova
 • čvorovi koji su na EHO pregledu veličine 10-15mm sa znacima nakupljanja tečnosti se razmatraju za punkciju ako se menjaju tokom praćenja
 • na scintigrafiji opisan hipo ili afunkcioni čvor u štitastoj žlezdi
 • kod cisti čijim pražnjenjem bi se smanjio pritisak na okolna tkiva

Kad ne može da se radi punkcija?

 • kod sklonosti ka krvarenju usled hematoloških bolesti ili upotrebe lekova protiv zgrušavanja krvi
 • kod hipertireoze kod koje se, zbog veće prokrvljenosti, očekuje pojačano krvarenje

Kako se izvodi punkcija?

 • pacijent se upozna sa intervencijom, svrhom, izvođenjem.
 • punkcija se radi bez anestezije jer je sama procedura podjednako bolna kao i ubod prilikom davalja lokalne anestezije a traje nekoliko desetina sekundi
 • ultrazvukom se proveri pozicija i prokrvljenost čvora
 • koža se očisti alkoholom ili povidonom, čvor se fiksira između palca i kažiprsta i ubada se igla koja se pomera unutar žlezde 3-4 puta i pri tome se povlači klip šprica da bi se sadržaj uvukao u iglu. Ako se punktira cista ili cistični čvor, sadržaj se uvlači u špric u cilju evakuacije.
 • u zavisnosti od veličine čvora punkcija se ponavlja do 4 puta
 • po izvlačenju igle, na mesto uboda se stavlja tupfer preko kojeg se vrši kompresija tokom 4-5 minuta da bi se sprečilo stvaranje hematoma i koji štiti ubodno mesto narednih 12-24 sata od infekcije.
 • uzorak iz igle se razmazuje na 4 staklene pločice i posle obrade sa šalje na citološku analizu
 • ako je evakuisana tečnost, ona se u epruveti šalje na analizu ćelija ili se takođe, pravi razmaz na pločice

Punkcija mora da se ponovi ako u uzetom uzorku nema dovoljno ćelija za analizu.

Autor: Prim. dr sc. med. Snežana Polovina, Internista-endokrinolog
Naučni saradnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu